Zamawiarka on-line

Idąc z duchem czasu i mając na uwadze interes naszych klientów, ich różne potrzeby i preferencje zakupowe wprowadzamy nowy sposób zamawiania towarów. Miło nam poinformować, że udostępniliśmy opcję zamawiania towarów online poprzez internet. Zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami Handlowymi bądź Biurem Obsługi Klienta w celu nawiązania współpracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania.

Zamawiarka internetowa B2B działa pod adresem https://www.b2b.posejdon-adamus.pl


(Regulamin korzystania z zamawiarki B2B)

Ogłoszenie

Zarząd spółki POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 40/1 (90-135) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 439918, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8762458204, REGON: 341353585, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 05.10.2022 r. roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1) POSEJDON-ADAMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (jako spółki przejmującej) oraz

2) AR TRANS POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul Fabryczna 25 (90-331), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000988341, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7282865268, REGON: 522880043, (jako spółki przejmowanej),

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały plan połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji. Ponadto, w dniu 13.12.2022 r. zarządy spółki przejmowanej i spółki przejmującej podpisały aneks do planu połączenia z dnia 05.10.2022 r., a dokumenty sporządzone w związku z podpisaniem aneksu do planu połączenia niniejszym również podlegają publikacji.

PLAN POŁĄCZENIA: 

część I:            

część II:

 

ANEKS DO PLANU POŁĄCZENIA:

Aby odwiedzić tą stronę, musisz mieć ukończone 18 lat.
Strona korzysta z plików cookie.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Mam ukończone 18 lat oraz akcpetuję politykę cookies. Rezygnuję

­